180 millioner fra EU: Arbaflame skal gjøre kullkraftverk grønne

Et samarbeid mellom det norske selskapet Arbaflame og Universitetet i Bergen har fått 180 millioner fra EU til et banebrytende forskningsprosjekt som skal konvertere et kullkraftverk i Nederland til å bruke biologisk pellets i stedet for kull.

Prosjektet, som har blitt kalt Arbaheat, dampbehandler trepellets slik at egenskapene blir mer like egenskapene til kull. Men CO2-utslippet fra forbrenningen blir bare 10 prosent av utslippet fra kull. Det er kombinasjonen av varme, damp og trykk som gjør den magiske effekten, som ifølge Arbaflame har blitt prøvd ut i et kullkraftverk i Ontario, Kanada. Her kom kostnadene for å konvertere et kraftverk til Arbaheats pellets på bare 32 millioner kroner, mens et tilsvarende kraftverk i samme provins brukte omlag en milliard kroner på å konvertere til vanlig pellets.

Arbaheat-pelletsen kan likevel ikke konkurrere prismessig med kull, så sant ikke kull blir ilagt en CO2-avgift. Kull uten avgift koster bare det halve av behandlet pellets.

Les mer i Dagens Næringsliv