Regjeringen bruker 25 millioner mot arbeidslivskriminalitet

Regjeringen intensiverer kampen mot arbeidslivskriminalitet. Hårek Elvenes (H), som sitter i justiskomiteen, sier til E24 at mafialignende virksomhet ikke skal få ødelegge norsk arbeidsliv. Ifølge Elvenes har regjeringens prioriteringer allerede ført til sterkere samordninen mellom forskjellige offentlige tilsyns- og kontrollmyndigheter.

De 25 millionene skal finansiere to nye sentre, der blant andre politiet, skatteetaten, arbeidstilsynet, NAV Kontroll, kemneren og tollvesenet skal inngå.

Les mer på E24