– UNE altfor tjenestevillige overfor politikerne

- UNE er altfor tjenestevillig og deres saksbehandling og vedtak kan i mange saker bare forklares med at de er for politisk lydhøre, sier Mads Andenæs til Dagbladet. Andenæs er professor i jus ved Universitetet i Oslo.

Andenæs mener også domstolene er for lydhøre for politikernes signaler.

Andenæs gir full støtte til asyladvokaten Arild Humlen i sin skarpe kritikk av Utlendingnemnda (UNE). UNE har utviklet en praksis der de lar være å anke saker de taper i retten, men i stedet bare fatter samme vedtak på nytt.

Et ferskt eksempel er utkastelsesvedtaket mot irakeren Ayman Al-Azawy, som ble avvist av tingretten. Nå må Al-Azawy i retten for andre gang på et år i kamp mot nok et utkastelsesvedtak.

– Ingen norske hadde funnet seg i det samme, sier Mads Andenæs.

Les mer i Dagbladet