Store lønnsforskjeller reduserer verdiskaping i virksomheter

Rik, foto Benoît De Haas, Pixabay lisens
Rik, foto Benoît De Haas, Pixabay lisens*
En studie basert på 5000 norske foretak over 5-7 år av Jarle Aarstad og Olav Andreas Kvitastein (HVL) viser at lønnsulikhet reduserer driftsinntektene. Altså vil det å øke høye lønninger i forhold til de som tjener lite – eller redusere lavinntektslønninger i forhold til de som tjener mye – reduserer driftsinntektene.

Ifølge forfatterne innebærer funnene at lønnsulikhet er skadelig for bedriftens ytelse. Omvendt øker synkende driftsinntekter lønnsulikheten. Det vil si at lave lønninger reduseres relativt mer enn høye lønninger når bedriftens inntekter synker. Økende driftsinntekter reduserer derimot ikke lønnsulikheten.

Les hele artikkelen på mdpi.com