Oppdrettseiere betaler for gjenfangst av rømt fisk

Etter stormen Lena i begynnelsen av august ble to av oppdrettsanleggene utenfor Rosendal skadd og sannsynligvis var det mye fisk som rømte. Det var anlegget Sjøtroll, eid av Lerøy Seafood, og Eide Fjordbruk som ble fikk skader av stormen. Begge bedriftene har nå gått med på å betale kostnader for gjenfangst av laksen i elv.


Fiskeridirektoratet er svært fornøyd med at oppdrettsnæringen denne gangen stiller opp og tar på seg kostnader i forbindelse med rømmingen. Det har vært sett mye laks i elvene i nærheten i tida etter stormen, og det antas at det i høy grad er snakk om rømt fisk fra de to anleggene.

Les mer i Bergen Tidende