Forurenser må betale for utslipp i Mexico-gulfen

Halliburton har inngått et forlik og betaler ut 6,8 milliarder kroner i erstatninger til ofre for utblåsningen fra oljeriggen Deep Water Horizon i Mexico-gulfen i 2010. Utblåsningen var tidenes største oljekatastrofe i USA. 11 mennesker omkom da riggen eksploderte. Utblåsningen varte i hele 3 måneder. Utbetalingene fra Halliburton går i første rekke til fiskeindustrien.

Store kystområder langs den amerikanske golfkysten ble tilsølt av olje, og omfattende mengder kjemikalier ble spredd i sjøen for å få oljen til å løse seg opp. Halliburton, som er USAs ledende serviceselskap for oljeindustrien, var med å bygge ut feltet, mens det var British Petroleum (BP) som var operatør for riggen.
Les mer på offshore.no og reuters