Oljefondet med 3.5 milliarder i selskapet bak Asias største miljøskandale

Industriselskapet Formosa var ansvarlig for store utslipp av cyanid og fenol i Vietnam. Utslippene førte til at 115 tonn fisk ble skylt på land. Mer enn 200.000 mennesker ble rammet, deriblant 41.000 fiskere.

Vietnam er en kommunistisk ettpartistat med streng kontroll av mediene. Myndighetene forsøkte lenge å legge lokk på saken, men folkelige protester og oppmerksomhet i utlandet har ført til at saken er kommet ut. Myndighetene krevde da at selskapet betaler 500 millioner kroner i erstatning til de skadelidne.

Men protestene fortsetter med anklager om at forurensningen fortsetter og krav om at erstatningen skal komme fram til de som har krav på det.

Les mer på Framtiden i våre hender