Effektivt skattesamarbeid i Oslo: 39 bedrifter svartelistet

Oslo Kommune gikk fra 2016 inn i en samarbeidsavtale med Skatteetaten om å motarbeide arbeidslivskriminalitet. Resultatet er så langt at 39 bedrifter er svartelistet, mens 88 har ordnet opp i utestående skatterestanser. Disse er dermed igjen kvalifisert for å delta i konkurranser om anbudsleveranser til kommunen.

Bedrifter som vil gi anbud til kommunen gir Skatteetaten innsyn i taushetsbelagte opplysninger om ansatte, underleverandører og skatteforhold. Spesielt byggebransjen er utsatt for arbeidskriminalitet som kan avsløres gjennom samarbeidet.

Skatt Øst har fått inn flere titalls millioner kroner som følge av dette samarbeidet.

Oslo Kommune var første samarbeidspartner for Skatteetaten om dette opplegget, men siden den tid har flere store innkjøpere inngått tilsvarende avtaler. Det gjelder virksomheter som Jernbaneverket/BaneNor, Statsbygg, Forsvarsbygg, Veidekke Endreprenør, Nye Veier Avinor og OBOS. Avtalen går ut på automatisk sjekk av arbeids- og skatteforhold hos leverandører. Snart vil også bedriftenes lister over ansatte bli heldigitalisert gjennom avlesing av de ansattes HMS-kort.

Les mer i Aftenposten