Asylpolitikk – Norge strengest i Europa?

Norge tok i 2016 imot 0,3 prosent av asylstrømmen til Europa. I toppåret 2009 tok Norge imot 5,8 prosent. Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug har vært godt fornøyd med at Norge er blant de strengeste i Europa når det gjelder asylpolitikk. Fullt så enkelt er det likevel ikke, sier Sylo Taraku i tankesmien Agenda til Aftenposten.

Taraku peker på rutene som asylsøkerne har fulgt nordover kontinentet er blitt langt vanskeligere å forsere, etter at mange land har innført grensekontroller. I tillegg har EU-avtalen med Tyrkia stor betydning for å bremse strømmen.

Norge er blant de aller strengeste i behandlingen av søknader fra afghanske voksne menn. Av disse får 97 prosent avslag i Norge, mens Italia i den andre enden av skalaen bare avviser fire prosent. Men samtidig er Norge blant de mest liberale i behandlingen av eritreere. Norge er blant de aller mest effektive i å iverksette returer. Og vi er blant de mest liberale i mottak av kvoteflyktninger og til å gi oppholdstillatelse til barnefamilier som har vært lenge i landet.

Les mer i Aftenposten