Offentlig ph.d. innen pleie og omsorg lyses ut i Bergen kommune

Byrådsavdeling for helse og omsorg vil søke midler til en offentlig ph.d.-stilling tilknyttet følgeforskning på tillits- og faglighetsreform i de hjemmebaserte tjenestene. Finansiering er foreløpig ikke garantert.

Offentlig sektor-ph.d. er en særskilt ordning der Norges forskningsråd finansierer 50% av en doktorgrad til ansatte i offentlige virksomheter. Resten finansieres av den offentlige virksomheten selv. Prosjektet i Bergen knyttes til kommunens vedtak om å gå bort fra detaljert fokus på tidsbruk i hjemmetjenestene, og ses i sammenheng med en faglig tillitsreform.

Les mer på profesjon.no