Forside » Publikasjoner » Artikler, avhandlinger » Jill Loga: Sivilsamfunnets roller i velferdsstatens omstilling

Jill Loga: Sivilsamfunnets roller i velferdsstatens omstilling

De senere år har det vært økt oppmerksomhet mot sivilsamfunnets potensial i samspill med og fornying av velferdsstaten. Dette er en debatt som kan gjenfinnes i ulike varianter fra 1970-tallet. Denne artikkelen drøfter ulike roller sivilsamfunnet potensielt kan spille i en omstilling av velferdsstaten ved å se til argumentasjon i offentlige styringsdokumenter. Diskusjonen tar utgangspunkt i tre roller: ideell velferdsproduksjon, frivillig arbeid som supplement til velferdsstaten og frivillig sektor som arena for innovasjon.

Jill Loga: Sivilsamfunnets roller i velferdsstatens omstilling, Norsk Sosiologisk Tidsskrift 01/2018

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.