Bergen: Søkere ønskes til offentlig ph.d. innen helse og omsorg

Bergen kommune vil søke midler fra Norges forskningsråd til finansiering av en offentlig ph.d. innen Byrådsavdeling for helse og omsorg. Kandidaten vil bli tilknyttet følgeforskning på tillits- og faglighetsreform i de hjemmebaserte tjenestene. Det blir rift om de utlyste midlene fra forskningsrådet, så finansiering er ikke garantert.

Offentlig sektor-ph.d. er en særskilt ordning der Norges forskningsråd finansierer 50% av en doktorgrad til ansatte i offentlige virksomheter. Resten finansieres av den offentlige virksomheten selv.

Bergen kommune skal avslutte dagens normtidssystem i de hjemmebaserte tjenestene og finne en ny budsjettfordelingsmodell. Detaljfokuset på tid skal fjernes, og brukerens helhetlige behov skal være i sentrum. Organisering av tjenestene skal også vurderes. Sammen med ansatte og tillitsvalgte skal organisasjonen utvikles slik at vedtatte mål for tjenesten nås. Ny budsjettfordelingsmodell skal ses i sammenheng med fremtidig organisering og mål for tjenesten. Bruk av velferdsteknologi, rehabilitering og økt mestring for å sikre brukerne et så selvstendig liv som mulig, er viktige målsetninger. Kunnskapsbasert praksis er et viktig virkemiddel for å nå målene.

Prosjektet skal være relevant for tillits- og faglighetsreformen i de hjemmebaserte tjenestene.

Les mer i Bergen kommunes beskrivelse av prosjektet: Offentlig ph.d. tillits- og faglighetsreform 2018 (pdf)