EU vil ha mer kontroll over Tek-gigantene

Introducing EU DSA DMA
Introducing EU DSA DMA*
EU-kommisjonen har foreslått to lover for å oppgradere regler for digitale tjenester i EU: Digital Services Act (DSA) og Digital Markets Act (DMA).

Kommisjonen fremmet forslagene i desember 2020 og 25. mars 2022 ble det oppnådd politisk enighet om lov om digitale markeder, og 23. april 2022 om lov om digitale tjenester.

Sammen danner de et enkelt sett med nye regler som vil gjelde i hele EU for å skape et tryggere og mer åpent digitalt rom.

DSA og DMA har to hovedmål:

  • å skape et tryggere digitalt rom der de grunnleggende rettighetene til alle brukere av digitale tjenester er beskyttet;
  • å etablere like konkurransevilkår for å fremme innovasjon, vekst og konkurranseevne, både i det europeiske indre markedet og globalt.

Les mer på EU-kommisjonens Digital Strategy-side