Ny lærebok i etikk for beslutningstakere

Boka 'Etikk for beslutningstakere', som nettopp er kommet ut på Cappelen Damm, gir en bred innføring i fagområdene etikk og bedrifters samfunnsansvar. Boka bygger på nyere forskning innenfor disse fagområdene.

Hvilket ansvar har bedrifter og andre organisasjoner overfor resten av samfunnet? Er det tilstrekkelig at virksomheten overholder lover og regler og sørger for egen lønnsomhet, eller har den også andre forpliktelser?
Teorier om etikk og samfunnsansvar kombineres med organisasjonsteoriens innsikter i beslutningstaking og hvordan institusjoner fungerer. Gjennom å trekke inn disse perspektivene gir forfatterne en helhetlig fremstilling, spesialtilpasset for hovedgruppen av lesere – økonomistudenter, studenter i organisasjon og ledelse og aktører i nærings- og samfunnslivet.

Boka behandler blant annet disse temaene grundig:

  • Etisk navigasjon og etiske retninger
  • Bedriften som moralsk aktør.
  • Interessentteori, bærekraftighet og den tredelte bunnlinjen.
  • Etisk regnskap, miljøregnskap og rapportering.
  • Samfunnsansvar i den norske konteksten.
  • Operasjonalisering og iverksetting av samfunnsansvar.

To av forfatterne, Tom Skauge og Siri Granum Carson, har tillitsverv i Profesjonsetisk nettverk.

Siri Granum Carson, Norunn Kosberg, Tom Skauge og Thomas Laudal: Etikk for beslutningstakere. Cappelen Damm