Forside » Aktuelt » Ekspertutvalget: – Universitets- og høyskolesektoren bør sikres økonomisk handlingsrom

Ekspertutvalget: – Universitets- og høyskolesektoren bør sikres økonomisk handlingsrom

Torbjørn Hægeland, leder for utvalgetEkspertutvalget som har vurdert finansieringssystemet for universiteter og høyskoler la denne uka fram rapporten sin. Leder for utvalget har vært Torbjørn Hægeland, forskningsdirektør ved Statistisk Sentralbyrå.

Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, skriver i en kommentar at førsteinntrykket av forslagene fra utvalget er “udelt positivt”: – De ønskene universitets- og høgskolesektoren har fremmet, har langt på vei blitt imøtekommet. Svært viktig er det at forslaget til finansieringsmodell følger opp mange av konklusjonene i Handlingsromsutvalgets rapport fra 2010, skriver Ottersen.

Fordelingen mellom basis- og resultatinsentiver foreslås opprettholdt som idag med nøkkelen 70/30. Det legges også opp til at fordelingen mellom institusjonene opprettholdes som idag.

Utvalget foreslår at det skal være et rimelig handlingsrom for institusjonene, slik at de står fritt til å prioritere. Dette handlingsrommet ser Ottersen på som viktig for institusjonenes muligheter for å koble utdanning til forskning på en god måte.

Utvalget foreslår ellers å øke uttellingen for publikasjoner og grader. Spesielt blir oppnådde uttellinger fra det europeiske forskningsrådet blir ekstra premiert.

Det skal også inngås ‘utviklings-, kvalitets- og profilavtaler’ mellom institusjonene og eieren, staten. 5 prosent av totalbevilgningene skal kanaliseres gjennom disse avtalene. Her skal hensikten være å gjøre institusjonen bedre i stand til å legge opp utviklingen sin ut fra egne premisser.

Ordningen med Sentre for fremragende forskning (SFF) skal styrkes, og koblingen mellom ‘eksellent forskning’ og ‘eksellent utdanning’ skal dermed bli sterkere.

Les mer på uio.no

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.