Forside » Aktuelt » Masteroppgaver over datasett fra skatteetaten gir ny kunnskap

Masteroppgaver over datasett fra skatteetaten gir ny kunnskap

Masteroppgave om skatteplanlegging i internasjonale konserner, forside bilde.Norges Handelshøyskole NHH har siden 2012 fått tilgang til data fra Skatteetaten. Dette har gitt viktig ny viktig kunnskap. Blant annet avslørte NHH-studentene Monica Olsen og Heidi Høgalmen i sin masteroppgave fra 2013 at IKEA sparte 280 millioner skattekroner over fem år ved hjelp av interngjeld i konsernet.

Joel Slemrod, professor ved Universitetet i Michigan, mener at oppsvinget i internasjonal skatteforskning de siste årene har bakgrunn i at skandinaviske forskningsmiljøer har fått tilgang til data fra skattemyndighetene.

En rekke masteroppgaver basert på data fra skattemyndighetene er allerede under arbeid. Tax Justice Norway lister på sin nettside opp 7 av disse oppgavene.

– Begrensning i fratrekksadgang for intern konserngjeld er ikke tilstrekkelig
Regjeringen innførte i statsbudsjettet for 2014 en begrensning i adgangen for konserner til å trekke fra gjeldsrenter på lån mellom nærstående parter i samme konsern. Sigrid Klæbo Jacobsen, leder i Tax Justice Network Norge, kommenterte den gangen til Dagens Næringsliv at avhandlingen fra NHH-studentene viser at IKEA legger betydelig arbeid i å forsøke å unngå å betale skatt i Norge. Hun kunne derimot ikke si sikkert om det IKEA gjør er ulovlig, på grunn av den kompliserte selskapsstrukturen. Jacobsen mener tiltaket fra regjeringen ikke vil være tilstrekkelig, og etterlyser en debatt i Norge om hvordan vi skal skattelegge multinasjonale selskaper.

Les mer i Dagens Næringsliv

Avhandlingen fra Olsen og Høgalmen “Skatteplanlegging i flernasjonale selskap: fremgangsmåter, effekt og hvordan det kan reguleres. En analyse av IKEA” kan lastes ned fra Bibsys

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.