NORDPRO-konferanse i Oslo 23.-24. oktober

Profesjonene og de nordiske velferdsmodellene. Velferdsmodeller i endring - implikasjoner for profesjonsutøvelse og profesjonsutdanning er tema for NORDPRO-nettverkets konferanse i Oslo 23.-24. oktober 2014. Mer informasjon kommer på NORDRPOs hjemmeside.

Hovedinnledere: Professor Lars Inge Terum, Høgskolen i Oslo og Akershus, og Professor Ann Edwards, Oxford University. Frist for innsending av abstrakt er 1. april 2014.

Her finner også mer om aktuelle konferanser, seminarer og arrangementer, publikasjoner, ledige stillinger, lenker til aktuelle organisasjoner og nettressurser og tidsskriftet Professions and Professionalism, samt publikasjoner om profesjonsforskning.

Tidsskrifter Professions and Professionalism finnes på https://journals.hioa.no/index.php/pp

For tips om nylige publiserte artikler, se http://www.hioa.no/Om-HiOA/SPS/NORDPRO/Publikasjoner2 Har du tips om flere publikasjoner til nettverkets medlemmer, vennligst send melding til anton.havnes(a)hioa.no.

Referat fra siste styremøte i NORDPRO i Malmø 23. mai 2013 finnes her.  Neste styremøte er i Oslo i starten av desember.