Forside » Aktuelt » Første doktorgrad godkjent ved Høgskolen i Bergen

Første doktorgrad godkjent ved Høgskolen i Bergen

Masterstudenter utenfor Høgskolen i Bergen, avdeling for lærerutdanning.NOKUT har akkreditert doktorgradsstudiet Studier av danning og didaktiske praksiser ved Høgskolen i Bergen. Dette er høyskolens første doktorgradsstudium. Tidligere måtte høgskolen sende kandidater til andre institusjoner for  fullføre en doktorgrad.

Doktorgradsstudiet Studier av danning og didaktiske praksiser er i følge søknaden en viktig del av Høgskolens strategi for å kunne tilby gjennomgående utdanningsløp fra bachelorgrad til doktorgrad på noen prioriterte områder. HiB er aleine i landet med tilbud om doktorgrad på dette feltet.

Akkrediteringen er en viktig anerkjennelse av den faglige kompetansen ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Bergen. En følge av akkrediteringen er at høgskolen heretter kan sette opp eller endre mastergrader innenfor området for doktorutdanningen, uten å måtte søke NOKUT i forkant.

Høgskolen i Bergen forbereder også tre andre søknader om akkreditering av doktorgrad.

Les mer på Høgskolen i Bergen

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.