Forside » Aktuelt » – Middelklassen kan forsvinne

– Middelklassen kan forsvinne

Det blir stadig flere jobber med høy lønn, og også jobber med lav lønn øker i antall. Men i midtskiktet blir det færre jobber framover, skriver samfunnsøkonom Kristin Solberg-Johansen, stipendiat ved forskningssenteret ESOP i Aftenposten.

Siden 70-tallet har globalisering og effektivisering ført til en stadig økende polarisering på arbeidsmarkedet i Vesten. Det er spesielt produksjonsyrkene som tas over av maskiner, eller flyttes til land med lavere lønninger. De som tidligere sto i produksjonen, går da til serviceyrkene. Dette – i tillegg til innvandring – fører til at det blir konstant overkapasitet på arbeidskraft uten utdanning. Dette går med tida ut over lønningene.

Spesielt de som har høy utdanning, er kreative og som mestrer teknologien vil derimot bli flere, og tjene mer penger.

Forskning viser at desimeringen av midtskiktet ikke bare er en vestlig trend generelt, men også gjelder i Norden. Solberg-Johansen mener Norden er spesielt sårbar for denne tendensen, siden lønsstrukturen her har mindre forskjell mellom topp og bunn enn andre land.

Les hele artikkelen i Aftenposten

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.