Nytt tidsskrift: Nordic Journal of Innovation in the Public Sector

Nordic Journal of Innovation in the Public Sector No 1-2022
Nordic Journal of Innovation in the Public Sector No 1-2022*
‘Nordic Journal of innovation in the Public Sector’ fra The Scandinavian University Press.

Det nye tidsskriftet Nordic Journal of Innovation in the Public Sector (NJIPS) har som formål å styrke den tverrfaglige debatten rundt innovasjon i offentlig sektor. Tidsskriftet er tematisk avgrenset til innovasjon i offentlig sektor og vil ha sitt primære nedslagsfelt i samfunnsvitenskap, men skal samtidig ha en tverrfaglig, flerfaglig og bred tilnærming.

Les mer på info-flyeren for tidsskriftet (pdf).

Redaksjonen inviterer til å sende inn manus på portalen njips.manuscriptmanager.net

Første utgivelse kommer i Juni 2023.

Hjemmeside for tidsskriftet er https://idunn.no/journal/njips