Nobelprisvinner Mukwege om kobolthandelen: – Å lukke øynene er å være medskyldig

Fredsprisvinneren Denis Mukwege løftet på pressekonferansen søndag et tema som inntil da hadde vært lite framme: hvordan teknologiindustriens sult etter sjeldne metaller er den underliggende årsaken til den uendelige borgerkrigen i Kongo. Litium-ion-batterier brukes i en rekke moderne industriprodukter – spesielt i batterier til mobiltelefoner og biler.

Barnearbeid
I Kongo utvinnes spesielt kobolt til disse batteriene i mange private gruver der ingen regler gjelder og barnearbeidet florerer. UNICEF meldte i 2012 at 40.000 barn arbeidet i gruver sør i landet. Selv om de internasjonale gigantene Apple, Samsung, HP og Sony har gått sammen om et tiltak for "ansvarlig" utvinning av kobolt, tydet CNNs nylige besøk i gruver i Kongo på at barnearbeidet er utbredt.

Kobolten selges på det åpne markedet, og kan etter flere mellomledd ende opp hos konsernene. Det er ikke mulig å spore opphavet til disse metallene. Amnesty har også undersøkt forholdene, og mener at deres funn med liten innsats viser at de store konsernene lett kunne finne ut av forholdene om uten særlig kostnad.

– Tenk et øyeblikk på de menneskelige kostnadene
Mukwege rettet en sterk appell til forbrukere i rike land i Nobel-talen sin: – Når du kjører din el-bil, bruker din smarttelefon eller beundrer dine smykker, tenk et øyeblikk over den menneskelige kostnaden fremstillingen av disse gjenstandene har. Det minste vi som forbrukere kan gjøre er å insistere på at disse produktene framstilles på en slik måte at menneskeverdet ivaretas.

Og han fortsatte: - Å lukke øynene for dette dramaet er det samme som å være medskyldig, sa Mukwege.

Les mer i Dagbladet