Forbrukerrådet: Forbruksbankene må holdes erstatningsansvarlige

Bjørn Kjos, tjener godt
på forbrukslån.
Foto: Tore Sætre

Finanstilsynet foreslår å gjøre retningslinjene for forbrukslån om til forskrifter. Forbruksbankene har i dag ikke plikt til å rette seg etter dagens retningslinjer. Tilsynet mener dette fører til en bekymringsfull økning i forbrukslån. Men Forbrukerrådet vil gå lenger. Til E24.no sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet:

– Vi er utålmodige etter å få en ny finansavtalelov på plass, der vi både kan få frem en avvisningsplikt for bankene, og selvfølgelig også et erstatningsansvar. Vi er opptatt av at de som innvilger slike lån får et profesjonsansvar, og kan bli holdt ansvarlig dersom de faktisk innvilger lån til kunder som helt åpenbart ikke har betalingsevne.

Regjeringen sendte sitt forslag til ny finansavtalelov på høring i 2017, men forslaget er fortsatt under arbeid. I det utsendte forslaget foreslås det at bankene får plikt til å avslå lånesøknader fra kunder som ikke kan gjøre opp for seg. I motsatt fall kan de ilegges erstatningsplikt.

Les mer på E24.no