Kritiker av kvotehandel fikk økonomiprisen

Den amerikanske forskeren William Nordhaus fikk i går utdelt Nobelprisen i økonomi, som den ene av to vinnere. Nordhaus får prisen for sitt arbeid med å beregne prisen på klimatiltak kontra klimakrisen. Jon Naustdalslid stiller spørsmålet om hvorfor det er så stille rundt denne prisutdelingen, sammenlignet med forrige gang en nobelpris ble gitt til en klimaforsker – Al Gore og IPCC. Svaret kan være at Nordhaus er en skarp kritiker av kvotehandel som klimatiltak, og mener det ville være mye enklere og sikrere å satse på karbonprising som det fremste tiltaket.

Nordhaus mener at en global karbonpris er nødvendig for å bekjempe klimatrusselen. Han henviser til den avgiftsmodellen i British Columbia og Kanada, som eksempler på hvordan en kan gi innbyggerne en form for kompensasjon for økende klimaavgifter, og dermed sikrer folkelig støtte. I British Columbia har en forsiktig karbonavgift blitt kompensert med skattekutt og tilskudd til forskjellige miljøvennlige og andre tiltak. Kanada går nå et skritt videre, og vil innføre en stigende stigende avgift på bensin og diesel som skal tilbakebetales direkte til hver enkelt innbygger sin bankkonto.

Les mer om Nobelprisen til Nordhaus på nrk.no

Les mer om avgiftsmodellen i Kanada på nrk.no