Nettverkets årskonferanse, tema ‘Etikk i profesjonsutdanningen’: Invitasjon til bidrag

Årskonferanse i Profesjonsetisk Nettverk holdes 22.-23.mai 2014, på Falstadsenteret utenfor Trondheim.

Etikk inngår som en integrert del av profesjonsutøvelsen. Konferansen fokuserer på utdanningen som skal forberede yrkesutøvere til denne hverdag. Vi ønsker bidrag som tematiserer både hva som skal undervises og hvordan, eksempelvis ved identifisering av etiske utfordringer for yrkesutøveren, eller presentasjon av eksperimentelle pilotprosjekter.
Vi begrenser ikke oppmerksomheten til spesialiserte etikk-kurs, men ønsker også bidrag som tematiserer den implisitte etiske komponenten i undervisningen generelt, enten den foregår i klasserommet eller i praksisperioder. Konferansen inviterer ulike profesjonsutdannere med tanke på at de enkelte yrkesgruppers utfordringer og løsninger vil bli synlige gjennom sammenligning med andres.

Konferansen er åpen for alle interesserte. Formålet med nettverket er å skape kontakt mellom personer som arbeider med profesjonsetikk og bidra til å utvikle pedagogisk og forskningsmessig kompetanse på feltet. Årets konferanse arrangeres i samarbeid med Program for anvendt etikk ved NTNU.

Bekreftede hovedforedrag:

  • Bengt Molander: «Hur möter man verkligheten på bästa sätt? Om etik och kunskap i professionsutbildningen»
  • Henrik Syse: «Profesjonsetisk identitet i et omstridt yrke: Militær profesjonsetikk og stolthet»
  • Heidi Høivik: «Mind the Gap - økonomisk rasjonalitet og etisk refleksjon»
  • Ingvild Åmot og Ruth Ingrid Skoglund: «Jeg ser deg – anerkjennelsens kompleksitet i pedagogisk virksomhet»
  • Åshild Slettebø: «Etikk i sykepleie- og helsefagutdanninger»

Frist for innsendelse av bidrag: 1. mars.

Abstract på inntil 300 ord lastes opp på denne siden som del av registrering til konferansen.
Konferansen har parallelle sesjoner og ønsker også forslag til hele sesjoner med inntil fire foredrag.
De som vil gå sammen om en sesjon må sørge for at dette fremgår av innsendt abstract.
Antatte bidragsytere får tilbakemelding fortløpende og senest 1. april.
Dersom du kun skal registrere deg, og ikke sende inn eget paper, lar du feltet for opplasting av paper stå tomt. Kun registrering har frist 15. april.