Nå skal skatteetaten ta de kriminelle i byggebransjen

– Kontroll med det profesjonelle markedet innen bygg og anlegg er vår viktigste kontrolloppgave. Signalet fra vår side skal være tydelig, sier skattedirektør Hans Christian Holte til Aftenposten.

Holte viser til at omsetningen i byggebransjen er hele 400 milliarder kroner i året, samtidig som denne bransjen er på topp i antall anmeldelser av fiktiv fakturering.
Dette er et av hovedgrepene organisert kriminelle bruker i sin virksomhet. Holte forteller at utbredelsen av organisert kriminalitet er klart størst i det profesjonelle markedet, men at det også forekommer i privatmarkedet.

Skatteetaten arbeider med å utvikle bedre metoder for å avdekke kriminell virksomhet. Et hovedgrep må ifølge Holte være at det offentlige innkjøpsreglementet stiller strengere krav både til antall underleverandører og standarden til underleverandørene.

Les mer i Aftenposten