Franchisetaker tilkjent erstatning i retten. Franchisegiver konkurs.

Franchisetakeren Odd Arild Halvorsen fra Nannestad vant fram med en historisk dom i Bergen Tingrett i februar 2012. Retten dømte franchisegiveren Bon Invest AS til å betale millionerstatning og saksomkostninger til Halvorsen fordi franchiseavtalen gjorde det umulig for Halvorsen å tjene penger på den.

Men Halvorsen har ikke sett noe til erstatningsbeløpet, siden Bon Invest slo seg konkurs kort tid etter dommen.

Halvorsen hadde opprinnelig stor tiltro til Bon Invest, fordi 50 prosent av selskapet var eid av Norgesgruppen. Den andre halvdelen var eid av bergenseren Per Ivar Grung. Bon Invest hadde mer enn 30 serveringssteder for fastfood i kjeden Bon Appetit, de fleste av dem drevet gjennom franchiseavtaler. For Halvorsen, som ikke hadde erfaring fra med dette konseptet, så det hele tillitvekkende ut.

Ved oppstarten av serveringsstedet måtte franchisetaker ta opp lån og stå for all finansiering og risiko. Franchiseavtalen sikret Bon Invest fire prosent av omsetningen, samtidig som franchisetakeren forpliktet seg til å kjøpe alle varer gjennom Norgesgruppens egen leverandør Asko. Prisene Halvorsen og de andre franchisetakerne måtte betale var likevel høyere enn for kunder utenfor Bon Appetit.

I flere år trodde Halvorsen at det var han selv som ikke fikk det til, selv om han bare tok ut 240-280.000 kr i lønn, og samboeren arbeidet i bedriften uten lønn. Han lot seg derfor overtale av Grung til også å åpne enda et serveringssted i kjeden for å oppnå stordriftsfordeler. Først seinere fant han ut at alle franchisetakerne faktisk gikk med underskudd.

Etter at Halvorsen reiste sak mot Norgesgruppen, trakk konsernet seg ut av Bon Invest ved å gi alle sine aksjer gratis til Grung, samtidig som det etterga gjeld på 1,65 millioner kroner. Konsernet hevder at det ikke er noen sammenheng mellom rettssaken og at Norgesgruppen trakk seg ut av Bon Invest.

Halvorsen vil likevel ikke gi seg. Han fryktet konkurs i Bon Invest, og har derfor reist personlig søksmål mot Per Ivar Grung og Stig Brattlie fra Norgesgruppen, tidligere styreleder for Bon Invest.

Les hele saken på Vest24