Sosial dumping i fiskeindustrien?

Fiskeribedriften Sekkingstad på Sotra kan bli tvunget til å betale norske lønninger til de polske arbeiderne i produksjonen. Norske ansatte i produksjonen har tarifflønn på 162,85 kr timen, mens de østeuropeiske arbeiderne tjener omlag 100 kroner timen.

Nå er Tariffnemnda koblet inn. LO krever at tariffavtalen for fiskeribedrifter blir allmenngjort og dermed også gjeldende for de utenlandske arbeiderne. Sekkingstad har drevet fiskeforedling på Sotra i 90 år. Vikarbyrådirektivet satte stopp for bruk av billige vikarer fra Øst-Europa, og bedriften valgte fra 2013 å sette hele produksjonen ut til det polske selskapet Norse Production. Ifølge administrerende direktør Bård Sekkingstad var dette nødvendig for at bedriften skulle overleve.

Ifølge Sekkingstad foregår det ikke sosial dumping ved Sekkingstad, siden de polske arbeiderne tjener mer enn de norske om en regner om til polsk kostnadsnivå.

Les mer hos SYSLA