Kandidat­under­søkelsen på Vestlandet – det går bedre

Student, foto Buro Millennial, fri bruk, Pexels.com
Student, foto Buro Millennial, fri bruk, Pexels.com*
Kandidat­­undersøkelsen for 2022 (pdf) som er bestilt av Sammen viser at majoriteten av kandidatene fra utdannings­institusjonene på Vestlandet er veltilpasset på arbeidsmarkedet. Denne utviklingen har kandidatundersøkelsene registrert over flere år. Trenden forsetter i år. Andelen kandidater som enten er arbeidsledige, arbeider ufrivillig deltid, eller ikke har relevant jobb, har ikke vært så lav siden Kandidatundersøkelsen 2011, ifølge rapporten for 2022.

Fortsatt er det slik at kandidater fra humanistiske opplever utfordringer i arbeidsmarkedet. Gradsnivå har imidlertid betydning med tanke på sannsynligheten for å oppnå relevant arbeid. Humanister med mastergrad har en mer solid tilknytning til arbeidsmarkedet enn bachelorkandidater. Majoriteten av kandidatene i denne undersøkelsen avsluttet sin utdanning i løpet av 2020, altså parallelt med den første koronabølgen. Viktige funn:

  • Arbeidsledigheten er på 2,5 prosent
  • Andelen som arbeider ufrivillig deltid er 3,8 prosent
  • 91 prosent opplever at de har en relevant jobb
  • På alle disse parameterne ser vi enten en positiv utvikling, eller stabilitet, sammenlignet med Kandidatundersøkelsen fra 2020.
  • Det er tydelige fordeler forbundet med å ta høyere grad. Masterkandidater og profesjonsutdannende er betydelig mer veltilpasset på arbeidsmarkedet enn bachelorkandidater.
  • 81 prosent av kandidatene med relevant arbeid fikk dette enten før eller innen 3 måneder etter uteksaminasjon. Dette er helt like tall som i Kandidatundersøkelsen 2020.

Last ned undersøkelsen fra Sammen