Militære etikk med kunstig intelligens

Image Wolfang Eckert, Pixabay licence
Image Wolfang Eckert, Pixabay licence*
Forskere, teknologer og offiserer drøftet nylig risiko ved militær bruk av kunstig intelligens ved det amerikanske sjøforsvarets årlige McCain-konferanse.

En av de norske bidragsyterne var Henrik Syse fra Prio

PRIO deltar i et forskningsprosjekt:

“Warring with Machines: Military Applications of Artificial Intelligence and the Relevance of Virtue Ethics”.

Prosjektet drøfter blant annet utfordringer ved økt vekt på autonome våpen.

Les mer på prosjektets hjemmeside på PRIO