EU innfører regelverk mot farlig opphogging av skip

Skip som seiler med flagg fra EU-stater må heretter forholde seg til et nytt regelverk når den siste reis skal gjennomføres. Norge var første land til å signere Hong Kong-konvensjonen i 2013. Denne skulle sørge for miljømessig gjenvinning av skip.

Men EU har konkludert med at det går for sakte å få tilstrekkelig mange land til å signere denne konvensjonen, og den er fortsatt ikke trått i kraft. Derfor har EU lagd sine egne regler, basert på Hong Kong-konvesjonen.

EU-regelverket gjelder bare skip registrert i Europa. Rederiforbundet er kritiske, og mener det ville være bedre å vente på tilstrekkelig tilslutning til Hong Kong-konvesjonen.

De siste årene har det dukket opp stadig flere norskeide skip på indiske strender for opphogging.

Les mer på sysla.no