Krig som instrument slo feil i Afghanistan

Norge var en god alliert for USA og NATO under krigen i Afghanistan, men ingen andre mål ble nådd. Slik oppsummerer Dagbladets John O. Egeland evalueringsrapporten om norsk krigføring i Afghanistan.

Rapporten konkluderer: «Norske militære bidrag påvirket ikke hovedbildet i Afghanistan. Det viktigste for Norge var imidlertid å sikre et godt forhold til USA og bevare NATOs relevans».

To andre mål: Bekjempelse av terror ble bare delvis nådd, ifølge rapporten. Mål tre - bygge et stabilt demokrati i Afghanistan - er ikke nådd slik det regjeringsoppnevnte utvalget vurderer det.

Norge har bevilget vel 20 milliarder kroner mellom 2001- 2014. 11.5 milliarder er brukt på militære formål. 8.4 milliarder er gitt til sivile tiltak.
Rundt 9000 soldater har tjenestegjort i krigen. Ti er drept og mange hardt såret.

Last ned hele rapporten NOU 2016:8, "En god alliert – Norge i Afghanistan 2001–2014"