– Er etikk mest til pynt i oljefondet?

Tina Søreide stiller spørsmålet om etikkrådet er mest til pynt i Statens pensjonsfond utland. Hun påpeker at korrupsjonsmistanker aldri har vært brukt som begrunnelse for at oljefondet trekker investeringer ut av et selskap, men vi vet ikke om det kanskje kan ha vært den virkelige grunnen i mange tilfeller.

Søreide, som er samfunnsøkonom og forsker ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen, mener at rådet burde tydeliggjøre premissene for vanskelige etiske vurderinger. – Rådet lager lange utgreiinger om risiko forbundet med enkeltinvesteringer, nærmest som om de har en bevisbyrde, mens deres anbefalinger i korrupsjonsspørsmål ser ut til å spille liten rolle. Er det ikke langt viktigere at fondsforvalterne får råd om vanskelige korrupsjonsrelaterte grensedragninger, heller enn deres vurdering av allerede mistenkte selskaper?

Les kronikken i Dagens Næringsliv (bak betalingsmur)