Konferanse: Applied Ethics – Technology and Governance of Health and Natural Resources Project

Den avsluttende konferansen i prosjektet "Applied Ethics: Technology and Governance of Health and Natural Resources" ved NTNU blir arrangert i Trondheim 21.-22. mai.

Tema: Store utfordringer og våre forpliktelser overfor kommende generasjoner.
Mer enn noen gang påvirker våre handlinger livene for kommende generasjoner. Den kombinerte effekten av befolkningsvekst, økonomisk vekst og teknologisk endringer fører til press på naturrressursene og miljøet i et omfang vi aldri tidligere har sett. På konferansen stilles det spørsmål om hvordan behovet for bærekraftig utvikling blir overført til ansvarlig handling, og hvordan etikk-forskere bør forholde seg til de store utfordringene i vår tid.

Konferansen inviterer forskere til å presentere sine analyser av presserende temaer og løsninger.

Konferansen vil fokusere på tre emner:

  • Governance of natural resources,
  • Socially responsible investing and business operations,
  • Normative dimensions of technology: How should university priorities locally relate to grand global challenges?

Registrering kan gjøres på prosjektets hjemmeside på NTNU, der man også finner program og mer info.