‘Etisk ledelse’ – seminar 4. februar i Oslo

Ved BI Oslo arrangeres det 4. februar gratis seminar om Etisk ledelse. Seminaret inneholder foredrag ved dr. Tore Audun Høie og høyskolelektor Geir Lahnstein.

Høie vil i sitt foredrag om Moderne etikk trekke linjene tilbake til Aristoteles’ dydsetikk, som presiserer at etikken både er rettet mot samfunnet og mot den enkeltes holdninger. I dag utgjør ofte krav til kortsiktig profitt et så sterkt press at det overstyrer behovet for å ivareta kvalitet, kundeservice, miljø og risiko. Organisasjonen setter ofte standarden for hvilke etiske beslutninger som blir truffet. Aristoteles’ etikk krever ikke bare at en gjør tingene riktig, men at en gjør de riktige tingene. Dette krever prinsipper og verdier i organisasjonen og hos den enkelte.

Lahnstein tar i sitt foredrag Etikk i sentrale lederteorier opp historisk utvikling av ledelsesparadigmer, fra samlebånd til internasjonale servicebedrifter. Han ser blant annet på forskjellene mellom nordisk og amerikansk type ledelse, og på hvilken plass etikk har i forskjellige ledelsesteorier.

Sted: BI Oslo, auditorium A2-095
Tid: onsdag 4. februar 0900- 1200
Påmelding:

Seminaret er gratis.

Se hele programmet (pdf)