Nordisk tidsskrift for studier i utdanningspolitikk NordSTEP inviterer til bidrag om autonomi

Nordic Journal of Studies in Educational Policy (NordSTEP) inviterer til bidrag til et spesialnummer om autonomi i utdanningen. Arbeidstittel for utgaven er "Autonomy in education: normative and/or analytical value?"

NordSTEP gis ut av forskningsgruppa Studies in Educational Policy and Philosophy (STEP) ved Universitetet i Uppsala i samarbeid med Universitetet i Gävle og Høgskolen i Buskerud og Vestfold. I invitasjonen heter det at autonomi er et sentralt konsept i utdanning, både når det gjelder undervisning, læring og ledelse av utdanningsinstitusjoner. Men autonomi er underteoretisert. Dette nummeret av NordSTEP søker å understreke autonomi som et konsept i utdanningsforskning. Tidsskriftet inviterer derfor til bidrag som diskuterer autonomi fra en teoretisk synsvinkel.

Les invitasjonen her (pdf)