Kierulf-utvalget om akademisk ytringsfrihet: Må bygges nedenfra

Anine Kierulf cropped, CC BY-SA 4.0
Anine Kierulf cropped, CC BY-SA 4.0*
Undertittelen på utredningen fra Kierulf-utvalget om akademisk ytringsfrihet antyder et hovedbudskap fra uvalget – at akademikerne selv har stort ansvar: «God ytringskultur må bygges nedenfra, hver dag.»

30. mars presenterte  leder for utvalget, Anine Kierulf, hvilke råd og tiltak de anbefaler. Blant disse var forslag til flere lovendringer, begrunnet i fire hovedhensyn:

  • at institusjonene har ansvar for de ansatte og studentenes akademiske frihet,
  • at institusjonene må sørge for opplæring og forutsetninger for at denne friheten kan utøves,
  • at også formidling skal være unntatt fra ekstern styring
  • de ansatte på institusjonene har en individuell rett til og ansvar for akademisk formidling

Utvalget foreslår en lang rekke konkrete tiltak for å fremme disse punktene.

Som en konsekvens av dette foreslår utvalget en styrking av formidling i finansieringssystemer. Formidling skal i hovedsak skje på norsk i Norge. Universiteter og høgskoler har derfor også et stort ansvar for å sikre et velfungerende norsk fagspråk.

Les mer på Khrono