Kalle Moene: for stor konsentrasjon av rikdom

Kalle Moene, foto Morten Quist, Flickr, CC by nd 2.0
Kalle Moene, foto Morten Quist, Flickr, CC by nd 2.0*
Kalle Moene holdt årets Aarebrot-forelesning ved Universitetet i Bergen. – Vi er faktisk tilbake der vi var i 1900 når det gjelder de aller rikestes konsentrasjon av inntekt uttalte Kalle Moene, professor emeritus i økonomi ved Universitetet i Oslo. Studentavisen StudVest fulgte hans 200 minutters foredrag. Temaet var økonomisk likhet og ulikhet gjennom 100 år.

– Jeg legger vekt på forskjeller når det gjelder den aller rikeste én prosenten og resten av samfunnet, som er 99 prosent av befolkningen. Mange tror at Norge, Sverige og Skandinavia generelt så og si alltid har vært et område med få forskjeller, men det er bare tull, sa Moene.

I Bergens Tidendes referat fra foredraget (22.1.24) heter det: – Jeg synes det er grotesk at en liten andel av befolkningen kan få en så stor andel av samlet inntekt.

Moene mente at i tillegg til skattesystemet er sterke fagforeninger fortsatt avgjørende.

Se hele foredraget på youtube.

I anledning foredraget er Moene også intervjuet av StudVest. Han er bekymret over at studiestøtten er for lav.