M.S. Isaksen, O.H. Kråkenes, H. Glemmestad: Grønt sosialt arbeid

Publisert 2023

Grønt sosialt arbeid, omslag
Grønt sosialt arbeid, omslag*
Marit Selfors Isaksen, Ole Henrik Kråkenes og Hanne Glemmestad: Grønt sosialt arbeid. Grønn omstilling i helse- og sosialfaglig praksis. Fagbokforlaget.

I denne antologien deler ulike bidragsytere sine perspektiver på naturvern, klimahensyn og bærekraft i møte med mennesker og samfunn som trenger sosialfaglig bistand. Målet er å hjelpe barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere til å reflektere over og knytte klima- og miljøutfordringer til sin egen arbeidshverdag.

Les mer på Fagbokforlaget