Julehilsen fra profesjonsetisk nettverk

Profesjonsetisk nettverk vil gjerne ønske alle våre lesere og nettverksdeltakere en fredelig jul, og et godt nytt år!

Vår aktivitet denne høsten har primært vært på våre blogger
profesjon.no, profesjonsetikk.no og Facebook-gruppen Yrke, profesjon og etikk.

Fire relevante faglige møteplasser kommende halvannet år:

1. Konferanse om FNs 17 Bærekraftsmål
Knowledge for our common future
– Norwegian Universities and the Sustainable Development Goals (SDGs)
Dato: 08.02.2018 - 09.02.2018, Universitetet i Bergen
https://www.profesjon.no/arrangement/knowledge-for-our-common-future-norwegian-universities-and-the-sustainable-development-goals-sdgs/

2. HVL sine etikkdager 9-13 april, Campus Kronstad, Bergen

3. Nordpro-konferansen 2018: Makt, teknologi og mennesker
”Magt, teknologi og mennesker – samtidige udfordringer for professionelle og borgere”
Konferencen afholdes af Professionshøjskolen UCC d. 8. og 9. november 2018 i København.

4. Konferanse om Profesjon og etikk under planlegging.
Profesjonsetisk nettverk mai 2019

Mvh
Tom Skauge
Leder