Datatilsynet med stoppordrer mot tre barneklokker

All behandling av data fra de to barneklokkerne fra GPSforbarn og Pepcall blir forbudt av Datatilsynet fra 15. januar dersom ikke selskapene iverksetter strenge sikkerhetsforbedringer. Gator har tidligere fått frist for tilsvarende forbedringer innen 29. desember.

Direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon sier til Tek.no at produsentene "rett og slett må få bedre kontroll over hvor alle dataene er til en hver tid". Dersom ikke sikkerheten heves betraktelig, vil forbudet sannsynligvis i praksis gjøre klokkene ubrukelige.

Forbrukerrådet forventer at klokkene tas ut av salg.

Både GPSforbarn og Pepcall hevder de er i full sving med å få forbedringene på plass, og mener de skal klare å innfri kravene innen fristen.

Les mer i tek.no