Jobbfast ved Haukeland Sykehus – et enslig tilbud til varslere

De fleste brukerne av Jobbfast-tilbudet er kvinner, og det store flertallet kommer fra det offentlige, forteller Cecilie Thorsen til Bergens Tidende. Thorsen er spesialist i klinisk psykologi ved klinikken ved Haukeland Universitetssykehus, som er landets eneste tverrfaglige tilbud til varslere og personer som opplever mobbing og konflikter på arbeidsplassen. Bergens Tidende har intervjuet Cecilie Thorsen om hvordan klinikken arbeider, og hva brukerne har opplevd.

- Når noen kommer hit, møter de flere i teamet, forteller Thorsen. Vi begynner med at de forteller historien sin helt usensurert, slik de har opplevd det.

- Så møter de psykolog som gjennomfører et diagnostisk intervju, deretter en arbeidsmedisiner som går gjennom utdannings- og arbeidshistorien.

- Deretter har vi ekspressiv skriving. Så møter de en psykomotorisk fysioterapeut som går gjennom det kroppslige. Det handler om å se mennesket som en helhet. Vi tar også blodprøver.

- Mot slutten av dag tre setter vi oss sammen og tenker fremover, både om pasientens helse- og jobbsituasjon. Skal de tilbake eller ikke? Hva er de klare for?

Vanlige symptomer hos pasientene er depresjon, angst, søvnproblemer og posttraumatisk stresslidelse (PTSD), en lidelse som ellers knyttes til krigsopplevelser. Også muskel- og skjelettplager er vanlig. Det er vanlig at brukere ved klinikken har stått opp for det de tror er rett og rettferdig, og når de så opplever å bli stående aleine, blir troen på rettferdighet i arbeidslivet sterkt svekket.

Et påfallende trekk er ifølge Torsen at mange av brukerne er godt voksne folk med lang fartstid i arbeidslivet. Mange har stått i vanskelige situasjoner altfor lenge. Hele tre firedeler er høyt utdannet, og de fleste har bakgrunn fra offentlig administrasjon, helse- og sosialsektoren og skoleverket. Det er nå et halvt års ventetid på å slippe til ved klinikken.

Hele artikkelen kan leses i Bergens Tidende (krever betalt tilgang).