Ny rapport fra Norsk Folkehjelp om økende ulikhet i verden

Til tross for at mange i fattige land de siste åra har kommet ut av ekstrem fattigdom, viser tallene at ulikhetene i verden likevel øker. Den rikeste ene prosenten av verdens befolkning kontrollerer 50% av verdiene i verden. Tilsvarende kontrollerer de 50% fattigste bare én prosent av de samme verdiene. Norsk Folkehjelp har publisert rapporten Inequality Watch II, som studerer et knippe land i forhold til utviklingen av ulikhet.

Norge er det eneste landet i nord som blir studert i rapporten, under tittelen "High income, low inequality", som et eksempel på den nordiske modellen der fagforeningenes styrke blir tillagt stor vekt.

Rapporten stiller videre spørsmål om hvilken rolle ulikhet har spilt i de omfattende protestbevegelsene vi har sett i Egypt, Tunis og Spania, og ser videre på ulikhet i Vietnam og rollen til et gryende sivilsamfunn.

Norsk Folkehjelp foreslår i rapporten en plattform for reduksjon av ulikhet.

Last ned rapporten fra Norsk Folkehjelp