Skattedirektøren vil sentralisere skatteinnkrevingen for å bekjempe svart arbeid

Skattedirektør Hans Christian Holte går i en kronikk i Bergens Tidende inn for at skatteinnkrevingen må bli mer profesjonell og effektiv, slik at ikke bedrifter som driver useriøst skal premieres med konkurransefordeler.

Holte peker på at skatteoppkreverne i elleve kommuner overhodet ikke kontrollerte noen arbeidsgivere i fjor. Det nasjonale målet er at fem prosent av bedriftene skal kontrolleres hvert år. I Akershus nådde alle kommunene dette målet, mens 14 av 33 kommuner i Hordaland nådde målet.

– Vi mener store, samordnede miljøer gir bedre muligheter for å bygge kompetanse enn dagens ordning med rundt 200 spredte kontrollfunksjoner. Vårt forslag innebærer 22 kontrollmiljøer med til sammen 400 årsverk. Syv av ti kommuner bruker i dag under ett årsverk på oppgaven, mens bare 11 kommuner har kontrollmiljø på mer enn fem årsverk. Vi ønsker å styrke dagens små og sårbare miljøer med sterkere og mer faglig interessante miljøer som kan rette kontrollaktiviteten der risikoen for svart økonomi og arbeidslivskriminalitet er størst, skriver skattedirektør Holte.

Forslaget fra skattedirektøren føyer seg inn i rekken av aktuelle reformforslag som skal gjøre offentlige tjenester mer robuste, men dette ordet forekommer likevel ikke i Holtes kronikk.

Les kronikken i Bergens Tidende