ISO 31007 – Ny internasjonal standard for antikorrupsjon

Det er lansert en ny standard for antikorrupsjon – ISO 31007, et ledelsessystem. Denne standarden, som i Norge har betegnelsen NS-ISO 37001, er utviklet for å skape en antikorrupsjonskultur i en organisasjon og implementere nødvendige kontrollforanstaltninger. Dette vil igjen øke sjansen for å oppdage korrupsjon og redusere forekomsten i første omgang.


Hva er et ledelsessystem for antikorrupsjon?NS-ISO 37001 Ledelsessystem for antikorrupsjon Krav med veiledning om bruk, inneholder kravene til og veiledningen for å etablere, implementere, vedlikeholde og forbedre et ledelsessystem for antikorrupsjon. Systemet kan være uavhengig av et overordnet ledelsessystem, eller integrert i dette. Det dekker korrupsjon i offentlig, privat og ikke-kommersiell sektor, blant annet korrupsjon fra og mot en organisasjon eller medarbeiderne i denne, og korrupsjon som er betalt eller mottatt gjennom eller av en tredjepart. Korrupsjonen kan finne sted hvor som helst, den kan ha hvilken som helst verdi, og den kan omfatte økonomiske eller ikke-økonomiske fordeler eller gevinster.

Les mer på www.starndard.no