– Investeringsnivået på sokkelen hindrer overgang til grønn forskning

— Når myndighetene gjør det de kan for å stimulere aktiviteten på norsk sokkel, inkludert rekordtildeling av nye letelisenser, hindrer det vridningen fra fossil til grønn forskning. Dette sier professor William Helland-Hansen til Khrono.no. Helland-Hansen er professor i geologi ved Universitetet i Bergen, og har gjennom mange år forsket på oljeleiting.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø deltok tirsdag på lanseringen av årets tilstandsrapport for høyere utdanning – en rapport som konkluderte på at det ikke var synlige tegn til et grønt skifte i forskningen ved høgskoler og universiteter. Men Nybø pekte på forskning som nøkkelen i ‘det grønne skiftet’, og mente at Norge har de kunnskapsmiljøene vi trenger for å klare målet om å bli et foregangsland innen grønn og bærekraftig økonomi.

Helland-Hansen bekrefter vurderingen i rapporten om at petroleumsforskningen følger konjukturene i næringen. Mye av forskningen er finansiert direkte av oljeselskaper som Equinor, og at dette ofte er forskning i forbindelse konkrete leiteoperasjoner. Regjeringens utlysing av 90 nye blokker ser han som en direkte stimulans til mer petroleumsforskning.

Helland-Hansen er selv i ferd med å fase ut den delen av egen petroleumsforskning som han mener kommer i konflikt med Paris-avtalens mål om temperaturøkning på maksimum 1,5 grader. Han gikk ut med et offentlig oppgjør med denne delen av petroleumsforskningen tidligere i år.

Les mer på Khrono.no