Investeringer i skatteparadiser gir dårligere kursutvikling

For ett år siden offentliggjorde EU svartelista over land som ikke gjør nok i kampen mot globale skatteundragelser. Aija Polakova ved NHHs institutt for foretaksøkonomi har i en artikkel undersøkt hvordan kursutviklingen har vært for konserner som har investert i disse landene. Resultatet er tydelig. Tidligere har blant andre Starbucks (bildet) fått erfare tilsvarende effekter utløst av forbrukerboikott.

Selskaper som hadde ett datterselskap i skatteparadis opplevde beydelig reduksjon i børsverdien sammenlignet med firmaer uten investeringer i skatteparadiser.

Selskaper med fire underselskaper i skatteparadis fikk redusert verdien med 2,5 prosent, mens selskaper med mer enn 50 underselskaper i skatteparadiser, fikk sin verdi redusert med 3,7 prosent.

Selskaper i detaljhandelen er mer utsatt for kursfall. Starbucks ble utsatt for forbrukerboikott, som slo negativt ut på resultatene i 2012. og 2013.

Les mer på NHH Bulletin