Gjorde Hayeks store ide om markedet menneskene om til ‘likes’ og ‘klikk’?

Blir våre sinn og vilje redusert til algoritmer og abstrakte markedsprinsipper? Spørsmålet stilles i en artikkel i The Guardian av Stephen Metcalf. Forfatteren er ikke nådig overfor verken Hayek og hans begrensete kapasitet som økonom, overfor nyliberalismen eller resultatene av denne, og heller ikke overfor "sentrister" som Clinton og Blair som ble nyliberalismens nyttige verktøy.

Om nyliberalisme skriver Metcalf:
– It is a name for a premise that, quietly, has come to regulate all we practise and believe: that competition is the only legitimate organising principle for human activity.

Om Hayeks tro på markedet som motstandsvold mot den totalitære trusselen, skriver Metcalf:
– What any person acquainted with history sees as the necessary bulwarks against tyranny and exploitation – a thriving middle class and civil sphere; free institutions; universal suffrage; freedom of conscience, congregation, religion and press; a basic recognition that the individual is a bearer of dignity – held no special place in Hayek’s thought. Hayek built into neoliberalism the assumption that the market provides all necessary protection against the one real political danger: totalitarianism. To prevent this, the state need only keep the market free.

Les hele artikkelen i The Guardian