2018: Globale klimautslipp stiger igjen – kraftig

Karbonutslippene globalt ligger an til å øke med 2 prosent i 2018. Det er dårlige nyheter, når det i følge FNs klimapanel er nødvendig å kutte utslippene med omlag 50 prosent på bare 12 år. Det er først og fremst bruken av kull som øker, men også olje og gass øker.

Stigningen er nesten like høy som i den verste perioden 2000–2010 da økningen i snitt var på 3,1 prosent per år. De globale CO2-utslippene, som blant annet også inkluderer sementproduksjon, økte enda mer. Foreløpig er det prognoser for 2018 kalkulert av The Global Carbon Project som er klare, og det er knyttet til dels stor usikkerhet til tallene, selv om trenden er klar. Kinas utslipp er forventet å øke med 4,7 prosent, men økningen kan også bli så mye som 7,4 eller så lite som 2 prosent.

En skuffende konklusjon så langt, er at den relativt store økningen i fornybar energi foreløpig ikke fortrenger fossil energi, men kommer som et tillegg.

Les mer på Cicero.oslo.no