Indiske nyvinninger innen fornybart

I den indiske delstaten Tamil Nadu har man startet fangst av CO2 fra et kullkraftverk med en ny og billig teknologi, som gjør CO2 om til verdifulle kjemikalier. Det er første gang i verden denne teknologien er satt i bruk. Prosessen er også et gjennombrudd  for fangst av karbondioksid uten subsidier. Fabrikken planlegger å fange 60.000 tonn CO2 i året, ved å bruke CO2 som ett av råstoffene for sodaaske (natriumkarbonat) og andre kjemikalier som brukes som råvarer i industrien.

Eieren av den kjemiske fabrikken, Ramachadran Gopalan, forteller at han ikke har noen planer om å redde verden, men utelukkende var ute etter billig og jevn tilførsel av CO2 til denne kjemiske prosessen. Metoden er utviklet av to unge indiske kjemikere. De sprayer en form for salt-tåke inn i fabrikkpipa, som så reagerer med karbondioksidet fra kullbrenningen. Slik oppnår kullkraftverket nullutslipp, og kjemifabrikken får en billig råvare til sin produksjon.

India har også ambisiøse planer for utbygging av solparker. Få mil fra det nevnte kullkraftverket er det bygd en solpark på 10 kvadratkilometer, som skaffer energi til 150.000 mennesker. India sikter mot å forsyne 60 millioner mennesker med solkraft innen 2022. I dag er solkraft billigere enn kullkraft i India.

Les mer på BBC News