Helsetilsynet slakter kommunenes tilbud til utviklingshemmede

– Svakhetene er mange og store. Slik beskriver Jan Fredrik Andresen, direktør i Helsetilsynet, tilstanden i omsorgen for utviklingshemmede. Til VG fortsetter han slik: – Kort fortalt fremstår tjenesteytingen tilfeldig og vilkårlig. Det kunne ikke vært verre.

Både i et omfattende tilsyn i 2016 og et nytt i 2018 er funnene i følge Helsetilsynet bedrøvelige. I det siste tilsynet ble det funnet lovbrudd i fem av sju tilfeller.

Det pekes på stor mangel på ressurser. Få ansatte, med lav kompetanse, må prioritere brukere med synlige sterke behov. De som klarer seg selv, selv om de må sitte stille aleine, må gjøre nettopp det.

Helsetilsynet er svært bekymret over at den dårlige tilstanden går på helsa løs for klientene, med kortere levealder som følge.

Etter de store overføringene til HVPU-reformen på 80- og 90-tallet, er det i dag påfallende at tilstanden for denne gruppa i dag er så dårlig. – Hvor har det blitt av ressursene? Har kommunene brukt pengene som de skulle? spør Andresen.

Les mer i VG